Våra tjänster

Vi på Ekeräng Jord & Skog finns för er! Vi är behjälpliga med tjänsterna nedan.
Ta gärna kontakt med oss så ser vi till att hjälpa er på bästa möjliga sätt!

Fastighetsvärdering

Hur värderar vi en fastighet?

– Ta kontakt med oss och lämna uppgifter om din fastighet. 

– Vi bokar in ett fältbesök där ni tittar på fastigheten samt tar några bilder.

– Om det inte finns det någon aktuell skogsbruksplan bör det göras en ny.

– Vi sammanställer all information. Detta leder till ett dokument som vi kallar för ”värdeutlåtande”. Här kan du se fastighetens marknadsvärde uppdelat på olika delvärden som bostad, ekonomibyggnad, skog, åker och bete.

Vid en fastighetsvärdering bedöms fastighetens marknadsvärde. Du kan behöva en fastighetsvärdering om du ska sälja din fastighet eller när banken ska bevilja ett banklån. Taxeringsvärde är det samlade värdet för fastigheten ur ett beskattningshänseende medans marknadsvärde är priset du sannolikt betalar vid ett köp av samma fastighet.

Generationsskifte

Har du funderingar på ett ägarskifte?

– Det är ofta lång process som kräver många förberedelser och god framförhållning för att överlåtelsen ska fungera så smidigt som möjligt.

Vad är ett generationsskifte?

– Det innebär att man överlåter ett företag, familjegård eller skogsfastighet från en generation till en annan inom familjen, till närstående eller anställda.

Bokslut/deklaration

Bokslut är en sammanställning av bokföringen. Det är ett bokslut som ligger till grund för företagets beskattning. 

SAM/EU-ansökningar

SAM-ansökan betyder en samordnad ansökan om jordbrukarstöd. Du kan alltså söka efter flera olika jordbrukarstöd i samma ansökan. Du måste ha minst 4 hektar godkänd jordbruksmark för att få gårdsstöd. SAM-intemet brukar öppna i februari månad. 

Skogsbruksplaner

En skogsbruksplan är en uppskattning och kartläggning av skogen. På kartan är skogen uppdelad i avdelningar. Skogsbruksplanen innehåller även en beskrivning av förslag till åtgärder. Skogen förändras snabbt och därför behöver man uppdatera planen med jämna mellanrum.